Vill du ingå i Pecar Consultings nätverk av konsulter?

Älskar du ditt jobb, men tycker det är tidsödande och svårt att hitta tillräckligt intressanta och utmanande uppdrag? Vi hjälper dig med detta så att du kan fokusera på det du är bäst på.

Självklart kostar det inget, och du förbinder dig inte till någonting. Klicka på knappen nedan och ange dina kontaktuppgifter. Föredrar du att mejla? Skicka i så fall ditt CV till info@pecar.se och berätta kort om dig själv och när du är tillgänglig. Läs vår Dataskyddspolicy för att se hur vi behandlar dina personuppgifter när du registrerar dig till vårt konsultnätverk.

Pecar Consulting förmedlar konsulter inom byggbranschen, till allt från stora bygg- och konsultbolag till fastighetsbolag och hustillverkare. Registrera dig i vårt konsultregister redan idag, och låt jobben komma till dig.

Fyra fördelar med Pecar Consulting

  • Jobben kommer till dig - Genom att vara registrerad hos Pecar Consulting kan du tänka mindre på sälj och fokusera mer på att utföra uppdrag.

  • Unika uppdrag - Pecar Consulting har samarbeten med stora aktörer som vanligtvis inte sluter avtal med enskilda konsulter eller mindre konsultbolag.

  • Få betalt i tid - Eftersom du fakturerar Pecar Consulting och inte slutkunden garanterar vi att du får betalt för ditt arbete i tid.

  • Stöd och trygghet - Pecar Consulting har experter på byggjuridik knutna till oss och kan stötta och hjälpa dig i arbetet.

Vi hjälper även större bolag

Många konsultbolag har fler uppdrag än de klarar av och måste kanske tacka nej till nya kunder. Samtidigt kan det ibland uppstå glapp då någon konsult inte är fullbelagd.

Pecar Consulting kan hjälpa er som konsultbolag att jämna ut toppar och dalar. Det vill säga: tillhandahålla konsulter om efterfrågan är stor, och få ut era konsulter i uppdrag om beläggningsgraden är låg.

Kontakta Pecar Consultings säljchef Per Carnell för mer information.

Hitta uppdrag i sociala medier

Vi lägger ut våra lediga konsultuppdrag på LinkedIn och Facebook. Gå in och följ oss där för att ta del av våra lediga konsultuppdrag.