Får jag lov? - Ett digitaliseringsprojekt initierat av Boverket

"Får jag lov" är ett projekt som Boverket initierat tillsammans med kommuner, näringsliv och utbildningsinstanser för att skapa digitala verktyg för lov- och byggprocessen att arbeta i. De digitala tjänsterna ska rikta sig till alla ingående aktörer i lov- och byggprocessen.

Projektets övergripande syfte är att utveckla de generella tjänster som kommunerna behöver för att hantera plan- och byggprocessen digitalt. Det som ska utvecklas är digitala tjänster som tar den sökande flera steg vidare från idé, bygglov, startbesked, kontrollfasen med kontrollplan samt processen fram till slutbesked. Projektet ska utveckla digitala tjänster hela 2017 och 2018.

Pecars E-Plan kommer att ligga som en plattform i projektet och användas från start till slutbesked. Vi på Pecar ser detta som en fantastisk möjlighet att påverka samt påskynda utvecklingen av digitala verktyg inom byggnation, vår roll är att se till att informationsflödet, dokumentation samt kontroller blir smidigare i en enhetlig process där aktörer med olika applikationer i framtiden kan koppla in sig via smarta API'er.

Läs mer om projektet på Boverket