Pecar Consulting tillhandahåller kvalitetssäkrade konsulter inom bygg- och fastighetsutveckling till byggföretag, fastighetsägare och kommuner i hela Sverige. Vi matchar våra konsulter med exakt den kompetens ni söker, så att ni får rätt person till rätt uppdrag. Våra konsulter genomgår alltid en valideringsprocess där vi kvalitetssäkrar deras kompetens och tar referenser. Vi strävar efter att vara ert förstahandsval på marknaden – som en seriös, pålitlig och långsiktig leverantör av kunniga konsulter inom bygg- och fastighetsutveckling.

Exempel på kompetenser vi erbjuder

 • Byggledare
 • Platschefer
 • Arbetsledare
 • Mättekniker
 • BAS P/U
 • Kontrollansvariga
 • Besiktningsmän
 • Konstruktörer
 • Arkitekter
 • Projekteringsledare
 • Projektledare
 • Installationssamordnare
 • CAD-kunniga (relationshandlingar)
 • Energispecialister

Fördelar med Pecar Consulting

 • Spara tid - Med Pecar får du en kontakt för alla dina konsultbehov. Teckna ett icke-bindande avropsavtal så går det ännu snabbare att få en konsult på plats när du väl behöver det.
 • Kvalitetssäkrade konsulter - Pecar Consulting ser till att konsulten har rätt kompetens för projektet, har en uppdaterad certifiering, är försäkrad, och att försäkringen gäller under hela uppdragstiden.
 • Ny konsult vid längre frånvaro - Om konsulten blir sjukskriven, eller av annan anledning frånvarande en längre tid, åtar sig Pecar att ta fram en ny.