Får jag Lov? - Digitaliseringsprojekt initierat av Boverket

Får-jag-lov.jpg

Pecar är ett av företagen med nyckelposition i Boverkets projekt Får jag lov?

"Får jag lov" är ett projekt som Boverket initierat tillsammans med kommuner, näringsliv och utbildningsinstanser för att skapa digitala verktyg för lov- och byggprocessen att arbeta i. De digitala tjänsterna ska rikta sig till alla ingående aktörer i lov- och byggprocessen. Läs mer här