Luleå kommun anlitar kontrollansvarig (KA) med digital kontrollplan -  E-plan från Pecar Consulting.

lulea-kommun-logo-fyrkant-1024x775.jpg

När Luleå kommun skulle uppföra en ny förskola hade man som önskemål om att den kontrollansvariga skulle använda den digitala kontrollplan man hört talas om. Pecar Consulting tillhandahöll då en erfaren konsult som jobbade i E-plan. Luleå kommun är efter projektets slut nöjda och kan tänka sig att göra ytterligare projekt i E-plan.

Läs mer om e-plan   I   Läs mer om Pecar Consulting