Inspirationsdag för dig som arbetar med kontrollplaner!

macbook-med-e-plan.jpg

10 APRIL PÅ SCANDIC UPPLANDS VÄSBY

Är du kontrollansvarig, sakkunnig eller handläggare på kommun och arbetar med kontrollplaner? Vad kan en webbaserad kontrollplan innebära för dig? Passa på att inspireras av vår partner Approvus som utbildar duktiga människor till experter inom byggbranschen.

Lär dig arbeta effektivt med Pecar E-plan. Kontrollplanen är en central del av lov- och byggprocessen. Därför är det viktigt att du arbetar på ett modernt sätt och lär dig styra, planera och samordna olika kontroller för att skapa en fullgod byggnad. 

Under dagen får du lära dig vilka krav som ställs på en kontrollplan samt hur du kan använda dig av den webbaserade kontrollplanen, Pecar E-plan. Upphovsmannen till E-plan är en av deltagarna i ”Får jag lov” projektet och ger under inspirationsdagen en lägesrapport av projektarbetet. 

E-plan har den funktionalitet som efterfrågats under lång tid när det gäller mallar med genomtänkta kontrollpunkter, dedikation av kontrollpunkter till berörda projektörer och entreprenörer, elektroniska signaturer, spårbarhet, möjlighet att ladda upp olika filformat m.m. Digitaliserade kontrollplaner kommer att bli ett mycket värdefullt bidrag till digitaliseringen av kontrollprocessen i byggprojekt. 

Många tycker det är krångligt att slå upp lagar och paragrafer ute i fält. Snart kommer det bara krävas ett klick i Pecar E-plans digitala kontrollplan för att slå upp rätt författningstext. Verktyget kommer även att flagga för förändringar i författningar. 

Dagens program

Anpassning av kontrollplanen

  • Krav på innehåll enligt PBL

  • Utformning och detaljeringsgrad

  • Vem kontrollerar vad?

  • Kontroll vid prefabricerade byggnadsdelar

Den webbaserade kontrollplanen 

  • Standardisering till form och innehåll 

  • Kontrollpunkter enligt PBL 8 kap. 4 § 

  • Spårbarhet genom digitala signaturer 

  • Mallar för vanliga byggprojekt 

  • Smarta sökfunktioner

Inspirationsdagen genomförs av vår partner Approvus och du anmäler dig enkelt via knappen nedan. Varmt välkommen!