Vi upprättar modulbyggnader i hela Sverige

Pecar Property Development är unika inom projektledning och upprättande av modulbyggnader. Genom en väl inarbetad arbetsmetodik och förmåga att attrahera duktiga människor genomför vi våra projekt snabbt och effektivt. För oss är nycklarna till framgång drivna medarbetare, trivsam arbetsmiljö och sist men inte minst, rätt systemstöd till vår process.

Vårt system ger både oss och våra kunder realtidsbild av projektet samt en slutleverans med hög kvalitet. Vi är vana att kommunicera med kommuner och förstår den kommunala beslutsprocessen.

process-pecar-property-development.png

Projektledning

Vår metodik inom projektledning är grunden till vår affärsidé;

Att ta helhetsansvar för en entreprenad, genomföra den snabbt och effektivt samt med högsta kvalitet. Vi ger rätt information, till rätt person, i rätt tid.

Vår arbetsmetodik består av ett väl genomtänkt IT-stöd samt ständiga förbättringar av interna rutiner. Systemet ger våra kunder full kontroll på projektets status vilket skapar trygghet och förtroende i projektet. 

Ett lättförståeligt system ger oss också en stor fördel vid rekrytering av nya medarbetare som vi snabbt kan etablera i vår verksamhet.

 

Kunnande och erfarenhet

Vår team består av människor från olika branscher men med samma brinnande intresse för effektivisering, hållbarhet och kvalitet. Gemensamt har vi mångårig erfarenhet från byggbranschen, projektledning, IT-branschen och personalansvar. Kombinationen ger oss en styrka att kunna verka för en positiv utveckling i bygg- och fastighetsbranschen.

 

Människor

Vi sätter människor i fokus i allt vi gör och värdesätter långvariga relationer, såväl internt som med kommuner och samarbetspartners. Det är vår bestämda uppfattning att en trivsam arbetsmiljö skapar de bästa förutsättningarna för ett lyckat arbete.

Vi samverkar med tillverkarna och bidrar med vår inputs till ständiga förbättringar i konstruktion, effektivisering och leveransförberedelser.

Tack vare vårt breda kontaktnät i byggbranschen via vårt systerbolag, Pecar Consulting, kan vi tillsätta professionella och drivna medarbetare i alla våra projekt samt bidra med kompetens redan i projekteringsfasen.

 

Övergripande ansvar

Pecar har ett övergripande ansvar för genomförandet av projektet. Många saker ska falla på rätt plats i rätt tid i, detta i kombination med att lagar och regler följs. Våra åtaganden omfattar följande:

 • Sätta upp projektplan
 • Driva byggmöten med kommun och leverantörer,
 • Via Skatteverket upprätta arbetsplatsen för ID06
 • Upprättar arbetsmiljöplan skickar in till arbetsmiljöverket.
 • Ta in all dokumentation för slutsynen (besiktningen)
 • På- och avetablering med alla myndighetskontakter.
 • BAS U och BAS P är en del av vårt ansvar.

 

Utförande

Pecar leder inte bara projektet, vi tar helhetsansvar på plats. Här följer exempel på åtaganden där vi utför själva eller leder utförandet för att kvalitetssäkra slutprodukten. 

 • Förbereder grund och balkar för modulhusen.
 • Etablering av arbetsplats.
 • Trafikplan med skyltar, avspärrning och tillstånd för framkomlighet.
 • Planering av all logistik - koordinering av materialtransportörer.
 • Monterar modulerna som levereras från fabrik.
 • Platsbyggda sadeltak med isolering och takpapp.
 • Beställer trappor och hissar. Utvändigt och invändigt.
 • Bokar fast el och byggel.
 • Anpassar och monterar takavvattning.
 • Anpassar och beställer kök, koordinering av montage.
 • Ombesörjer handikappsanpassning av fastigheten.
 • Monterar ventilation.
 • Bygger ytterväggar vid avslutet på modulbyggnaden.
 • Anteckningar och dokumentation av justeringar.
 • Tillhandahåller fabriksintyg på modulerna.
 • Bokar brandskyddsinspektör, OVK och ljudtekniker.
 • Koordinering av lås, larm, el och nätverk.
 • Slutstädning - gör allt klart för inflyttning av verksamhet.