Över 14 000 m2 byggda skolor 2017

Pecar Property Development är vana att upprätta modulbyggnader och främst när det gäller skolor och förskolor. Vi genomför projekten snabbt och effektivt tack vare en väl inarbetad arbetsmetodik vilket borgar för en slutleverans med hög kvalitet. Ledtiden för våra projekt är 4-6 veckor.

Här följer en överblick på utförda och kommande projekt.