Så tycker vi om Pecar e-plan


Approvus har utbildat kontrollansvariga under många år och sett otal av varianter på kontrollplaner.

- Det webbaserade verktyget Pecar E-plan välkomnar vi med stort intresse, säger Roger Anneling på Approvus. Vidare förklarar Roger att E-plan har den funktionalitet som efterfrågats under lång tid när det gäller mallar med genomtänkta kontrollpunkter, dedikation av kontrollpunkter till berörda projektörer och entreprenörer, elektroniska signaturer, spårbarhet, möjlighet att ladda upp olika filformat m.m. Digitaliserade kontrollplaner kommer att bli ett mycket värdefullt bidrag till våra utbildningar framöver.


Jag har testat och använt Pecar E-plan den är lätt att använda och man får hänvisningarna rätt från början. Mycket funktionell och lätt att använda. Använde den när jag gjorde kontrollplan till en förskola i Åkersberga alla punkter som jag behövde fanns med i den stora planen och det var bara att välja de jag behövde. När jag är ute på besök så har jag min padda med mig och fyller i de kontroller som jag gör, får rätt från början. Det gör tt man har datum och underskrift av kontrollen på en gång. För mig är det en fördel för jag åker på flera ställen på samma dag och slipper tänka på att göra det när jag kommer hem.

Erik Bomark kontrollansvarig.


Arne Andersson arbetar som KA och använder E-Plan i samtliga sina projekt. Arne sammanfattar fördelarna med E-plan på följande sätt:

  • Ordning och reda på de olika KA uppdragen jag har

  • Enkelt att arbeta i

  • Liknande arbetssätt som i t.ex. iBinder

  • Mallar att hämta inspiration från finns

  • "Lite" olika mognadsgrad hos entreprenörer och byggnadsnämndens handläggare när det gäller att arbeta på "nätet"